Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Zastępca redaktora naczelnego:

Pełnomocnik ds. POL-indexu:

Sekretarze redakcji:

Redaktorzy językowi:

Redaktor statystyczny:

Redaktorzy tematyczni: