Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
tel. +48 41 349 72 65
tel. +48 41 349 72 69
http://www.ujk.edu.pl/wyd/
e-mail: wyd@ujk.edu.pl