Instrukcje dla autorów

Instrukcje przygotowania tekstu

Formatka – wzór   (PDF)
Formatka – wzór   (DOC)

Oświadczenie autora   (PDF)
Oświadczenie autora   (DOC)

Druk recenzji   (PDF)
Druk recenzji   (DOC)