Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

ze 100 pkt. MEiN

ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971

Zobacz ostatni numer czasopisma

księgozbiór czasopisma

Historia czasopisma „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”

Czasopismo „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” ukazuje się od 1986 roku. Zmiany zachodzące na przestrzeni lat na Uczelni, obecnie Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian tytułu. Początkowo "Studia..." ukazywały się pod tytułem „Kieleckie Studia Psychologiczne”. Od 1989 roku były wydawane jako „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, następnie od 2003 roku pod tytułem „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od 2008 roku czasopismo ukazywało się pod tytułem „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”. Zmiany w tytule i formule pozwoliły na poszerzenie problematyki skoncentrowanej wokół szeroko rozumianej edukacji. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” to czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii (do roku 2019 był to Wydział Pedagogiczny i Artystyczny) tegoż Uniwersytetu. Od roku 2014 ukazuje się co 6 miesięcy. Numery ISSN: aktualny 2083-179X, poprzedni 1730-6795, e-ISSN 2449-8971.

Czytaj więcej