System antyplagiatowy

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 36/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej, do oceny treści artykułów zamieszczanych na łamach Studiów Pedagogicznych wykorzystywany jest raport podobieństwa wygenerowany przez System Plagiat.pl.