WPiA

Studia Pedagogiczne >>>>> Strona archiwalna <<<<<

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne ze 100 pkt. MEiN


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Przesłanie
Witamy na stronie internetowej półrocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”.
Szerokie spektrum spraw, wokół których koncentruje się problematyka poruszana w czasopiśmie, pozwala na podjęcie współcześnie ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii oraz dziedzin związanych z edukacją artystyczną. Publikujemy teksty, które pozwolą wzbogacić refleksję dotyczącą:

Priorytetem „Studiów Pedagogicznych” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki, w tym inicjowanie dyskusji na poziomie akademickim skoncentrowanej wokół spraw edukacyjnych, a także rzeczywiste otwarcie się na publikacje autorów krajowych i zagranicznych.
 
Zobacz ostatni numer czasopisma

Zobacz poprzedni numer czasopisma

Zobacz archiwalne numery czasopisma

 

Deklaracja
Deklaracja o wersji pierwotnej: wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.