WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Redaktor naczelny

 

Rada naukowa
Rada naukowa w składzie:

 

Zespół redakcyjny
Redaktor naczelny:

Zastępca redaktora naczelnego: Pełnomocnik ds. POL-indexu: Sekretarze redakcji: Redaktorzy językowi: Redaktor statystyczny: Redaktorzy tematyczni:

 

Recenzenci
Recenzentami czasopisma są :

Opis procedury recenzowania

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
tel. +48 41 349 72 65
tel. +48 41 349 72 69
http://www.ujk.edu.pl/wyd/
e-mail: wyd@ujk.edu.pl