WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Zapowiedzi
Kolejny numer czasopisma (25) ukaże się w 2015 roku.