WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Kontakt
Adres redakcji:
„Studia Pedagogiczne”
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Krakowska 11
25 – 029 Kielce
tel. +48 41 349 67 39
faks +48 41 349 67 13
e-mail: studia.pedagogiczne@ujk.edu.pl
http://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/


Kontakt z redakcją:
Bożena Matyjas - redaktor naczelny czasopisma
e-mail: bozena.matyjas@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 67 39
e-mail: studia.pedagogiczne@ujk.edu.pl

Zgłaszanie tekstów:
e-mail: studia.pedagogiczne@ujk.edu.pl
webmaster: Kazimierz Kunisz