WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Ghostwriting
Dbając o rzetelność w nauce i wysokie standardy redakcyjne zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby rezultaty prac badawczych były prezentowane przez Autorów w sposób uczciwy i przejrzysty, niezależnie od tego, czy są bezpośrednimi autorami artykułu, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). "Ghostwriting", "guestauthorship" są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).