WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne


ISSN 2083-179X (poprzedni: 1730-6795) e-ISSN 2449-8971Archiwum
W archiwum opublikowane zostały opisy kolejnych numerów czasopisma począwszy od pierwszego, wydanego w 1986 roku. Zawartość numerów od 1 do 13 przedstawiona została w postaci spisów treści w języku polskim. Kolejne numery zaprezentowano w formie spisów treści w języku polskim i języku angielskim. Dla numerów 17 i 18 zamieszczono dodatkowo wprowadzenie, natomiast od numeru 19 również streszczenie w języku angielskim.
Dostępne są pełne teksty ostatnich numerów w wersji PDF.